SCANDINAVIAN SUP LEAGUE
Totalt fem virtuella lopp i olika distanser. Deltag i hela ligan, eller enstaka lopp. 
Du kör ditt lopp på valfri ort, i valfritt vatten. Registrera dina resultat samt följ dina medtävlanden på RaceOne. 
Varje race-period är två veckor. Den första med start 1 maj till 15 maj. (Du kan göra flera tidsförsök under samma period). Snabbaste tider belönas och uppmärksammas efter varje race-period. Totalen räknas samman efter att samtliga race genomförts och snabbast totaltid vinner serien.

SCANDINAVIAN SUP LEAGUE 2021
Race 1: period 1/5 - 15/5 (5 km) 
Race 2: period 5/6 - 24/6 (2 km)
Race 3: period 3/7 - 17/7 (10 km)
Race 4: period 31/7 - 14/8 (5 km) 
Race 5: period 28/8 - 14/9 (15 km)

REGLER KORTFATTAT
Brädor upp till 14 fot. Start och målgång sker på vattnet, inom en zon med en radie av 20 meter. En vändning efter halva sträckan, vilket innebär att exempelvis medvind i början, medför motvind tillbaka. Detta för att inte kunna planera en extra gynnsam bana utifrån vindförhållanden. Mätning av tid direkt i RaceOne-app, eller via GPS-klocka. Registrering av sitt lopp på RaceOne. Utförligare regelverk på www.stapaddla.se

Anmäl dig här: SCANDINAVIAN SUP LEAGUE

Regler och övrig information: Se nedan

Frågor: info@stapaddla.se / 0730-487014

NORDIC DOWNWIND SERIES
(1 MAJ - 30 oktober 2021)

Välkommen till 2021 års downwind för SUP. Sträckan mäter 7 km och är vald för att möjliggöra till downwind på många olika platser i Sverige och Norden. Alltså inte nödvändigt med öppet hav för ett snabbt race, utan även mängder av sjöar och skärgårdar kommer erbjuda mycket fina förutsättningar. 

Du kan köra och registrera ditt race på valfri plats, någon gång mellan 1 maj och 30 oktober 2021

Paddla solo eller kör i grupp. Om du vill kan du köra flera olika försök under perioden. Ladda själv upp ditt lopp och följ dina medtävlanden på den levande resultatlistan på Facebook och RaceOne. Bästa tider belönas och presenteras efter periodens slut. 

Hur?
• Mät och registrera enkelt ditt race i RaceOne app, alternativt med en egen GPS-klocka eller mobil. (Mer info på raceone.com).

• Följ dina medtävlanden på hemsidan. Snabbaste tider belönas och uppmärksammas efter varje race-period. Totalen räknas samman efter att samtliga race genomförts och snabbast totaltid vinner serien.

• Fri brädklass.

• En klass: Damer, herrar och juniorer tillsammans.

Anmäl dig här: NORDIC DOWNWIND SERIES

Regler och övrig information: se nedan

Frågor: info@stapaddla.se / 0730-487014

REGLER FÖR STÅPADDLING / SUP I RACEONE

Regler kortfattat
Ståpaddling på SUP-bräda. Start och målgång sker på vattnet, inom en zon med en radie av 20 meter. En vändning efter halva sträckan, vilket innebär att exempelvis medvind i början, medför motvind tillbaka. Detta för att inte kunna planera en extra gynnsam bana utifrån vindförhållanden. I övrigt valfri ort. (Downwind-race kör 1 sträcka utan vändning). Mätning och registrering av sitt lopp på RaceOne.

Regler utförligt
Ståpaddling skall ske på SUP-brädor upp till 14 fot, drivna med enbladig paddel. 

Tävlandes tidsförsök skall göras med leash (säkerhetskoppel till brädan). Resultat utförda utan leash godkänns ej. 

För mätning och registrering kan du använda antingen RaceOne app eller annan enhet som exempelvis GPS-klocka, telefon etc.

Det är den tävlandes ansvar att kontrollera så att dess filer är möjliga att registrera. 

Start sker stillastående på brädan i vattnet. Din startprocedur sker antingen med manuell aktivering av din enhets startknapp, eller genom programmerad nedräkning. 

Målgång sker antingen med manuell aktivering av stoppknappen, eller genom programmerad nedräkning av tillryggalagd sträcka. 

Den tillryggalagda sträckan får ej understiga den angivna deltävlingens längd. 

Om den uppmätta sträckan körts längre än den angivna får man inte räkna av / räkna om slutresultatet. Dvs; det uppmätta resultatet mellan start och stopp, utan pausad mätning, gäller.

Man får lägga sin bana var man vill inom allmänt vatten.

Totalsträckan skall delas upp med en vändning till två liknande sträckor utan paus eller avbrott i tidmätningen. Start och mål sker på samma plats på vattnet inom en radie av 20 meter. (Gäller ej downwinds)

Exempel: 10 km race innebär paddling 5 km bort från start / mål-zonen, med vändning efter dessa 5 km och återfärd mot start / mål-zonen. (Det innebär att varje sträcka utgör 50% (50 / 50). En differentiering mellan sträckorna till max 45 / 55 godkänns. Exempel vid 10 km race: Ett objekt / annan farkost hindrar din rundning efter 5 km, och du behöver förlänga denna sträcka till 5,5 km. Återfärden reduceras då till 4,5 km. Målgången sker då i riktning mot start / mål-zoonen, men inträffar utanför. Detta godkänns. Vid större differens än 45 / 55 mellan de båda sträckorna godkänns inte racet. 

Banan får läggas i valfri kompassriktning.

Downwind-race kör en sträcka. (Start skall ske stillastående på brädan i vattnet. Din startprocedur sker antingen med manuell aktivering av din enhets startknapp, eller genom programmerad nedräkning. Målgång sker antingen med manuell aktivering av stoppknappen, eller genom programmerad nedräkning av tillryggalagd sträcka). 

Fair Race Policy
Paddling görs själv av den registrerade paddlaren.

Paddling skall ske utan drafting-hjälp. Dvs ingen draghjälp genom akter- eller sidovåg från annan paddlare eller annan farkost.

Data och GPS-filer som laddas upp skall vara korrekta och ej manipulerade på något vis.

Övrigt
Tips! Lägg gärna zonen för start och mål nära ett tydligt referensobjekt för att lättare hålla kursen mot målgång. Det kan vara en byggnad, brygga, naturobjekt eller kanske en boj.

Tips! Inspirera och peppa varandra genom att kommunicera och posta era race på våra kanaler. 

Den tävlande ansvarar själv för sin säkerhet.

Reglerna kan komma att ändras och justeras under tävlingsperioden. Det är den tävlandes ansvar att själv uppdatera sig med senaste regelverk. All eventuell ny information postas på Facebook-sidan samt Ståpaddlas webbsida.

Frågor: info@stapaddla.se / 0730-487014